Wokół zawodu agenta ubezpieczeniowego narosło przez lata sporo mitów i niedopowiedzeń, które zwykle mają niewiele wspólnego z prawdą. Warto zatem usystematyzować podstawowe zagadnienia, poczynając od odpowiedzi na pytanie: kim właściwie jest agent ubezpieczeniowy? Osoba, która zawodowo zajmuje się reprezentowaniem wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, pozyskuje dla niego klientów i w jego imieniu podpisuje z nimi umowy, to właśnie agent ubezpieczeniowy. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że prawo do dopełniania formalności w imieniu ubezpieczyciela ma jedynie agent pełnomocnik. Agent pośrednik może natomiast jedynie zaprezentować ofertę towarzystwa.

Agent ubezpieczeniowy jest więc osobą fizyczną, osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej, która w imieniu i dzięki pełnomocnictwu udzielonemu przez zakład ubezpieczeń, zawiera z klientami umowy na rzecz ubezpieczyciela. Co ważne, agentem ubezpieczeniowym wyłącznym jest osoba, która zawodowo związana jest tylko z jednym towarzystwem ubezpieczeniowym.. Jeżeli współpracuje ona natomiast z kilkoma ubezpieczycielami, mówimy wówczas o multiagencie. Jak widać, w zależności od posiadanych uprawnień i ilości “pracodawców”, w ramach zawodu agenta ubezpieczeniowego możemy wyróżnić kilka podtypów tej profesji.

Wbrew pozorom zakres zadań, które należą do obowiązków agenta ubezpieczeniowego jest całkiem szeroki. Działania wynikające z zapisów w umowie wiążącej go z ubezpieczycielem, to przede wszystkim:

  • organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych,
  • pozyskiwanie klientów, budowanie i utrzymywanie z nimi relacji,
  • prezentowanie oferty ubezpieczyciela i dobór warunków do potrzeb klienta,
  • zawieranie umów ubezpieczeniowych,
  • wykonywanie lub nadzór nad prawidłowym wykonywaniem postanowień umowy ubezpieczeniowej.

Proste, prawda?

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę ​​stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniane hasło