Uniwersytet Gdański

Szczegóły Notatki

Informacje

Kolejny, jeden z najbardziej popularnych oraz największych uczelni w Polsce, czyli Uniwersytet Gdański!

20 marca 2020 roku mija 50 lat od powstania Uniwersytetu Gdańskiego. Dziś to największa uczelnia w regionie pomorskim, która wywarła niepodważalny wpływ na rozwój nowoczesnej Polski, nauki i szkolnictwa wyższego. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 25 tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy ponad tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych. Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki.

Z racji swojego uniwersyteckiego charakteru Uniwersytet Gdański realizuje różnorodne badania naukowe – na uczelni reprezentowane są zarówno dyscypliny humanistyczne, ekonomiczne, jak i nauki społeczne, ścisłe i przyrodnicze. Największe sukcesy naukowe osiągają badacze w obszarach badań biomedycznych i biomolekularnych oraz teoretycznych podstaw technologii kwantowych.

Uczelnia oferuje kształcenie na  89 kierunkach studiów w zakresie 205 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wyróżnia je interdyscyplinarność, a nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami. Studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach.

Uniwersytet Gdański posiada ponad 39 obiektów!

 

Wydziały: 11

Kierunki studiów: 89

Studia podyplomowe: 107

 • Wydział Oceanografii i Geografii UG
 • Wydział Biologii UG
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG
 • Wydział Ekonomiczny UG
 • Wydział Nauk Społecznych UG
 • Wydział Prawa i Administracji UG
 • Wydział Zarządzania UG
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
 • Wydział Chemii UG
 • Wydział Filologiczny UG
 • Wydział Historyczny UG
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę ​​stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniane hasło

Udostępnij