Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Szczegóły Notatki

Informacje

 

Absolwent jest kompetentny, profesjonalny i poszukiwany na rynku pracy:

1. posiada wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do podjęcia pracy w gastronomii, hotelarstwie, turystyce,

2. posiada umiejętności kluczowe:

 • czytanie ze zrozumieniem,
 • poprawne mówienie i pisanie w języku ojczystym co najmniej na poziomie podstawowym,
 • poprawne porozumiewanie się co najmniej w jednym języku obcym i stosowanie słownictwa ogólnego i zawodowego,
 • korzystanie z różnych źródeł informacji, w tym z technik informatycznych,
 • rozwiązywanie problemów i wnioskowanie,

3. potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role w grupie,

4. ma świadomość konieczności nieustannego doskonalenia i dokształcania w celu dostosowania się do wymogów rynku pracy,

5. identyfikuje się z pozytywnymi wartościami i zasadami moralnymi, takimi jak:

 • uczciwość,
 • tolerancja dla odmiennych kultur, religii, przekonań
 • pracowitość,
 • uprzejmość i otwartość w relacjach międzyludzkich,

6. zna historię i walory Polski oraz swojego regionu, przejawia postawy patriotyczne i proeuropejskie,

7. potrafi świadomie korzystać z dóbr kultury,

8. ma świadomość odpowiedzialności za zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych.

Kierunki:

Technikum nr.3 :

 • technik usług kelnerskich
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik hotelarstwa

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3:

 • pracownik obsługi hotelowej
 • kelner
 • kucharz

 

al. Legionów 7, 80-441 Gdańsk

Company Overview
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę ​​stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniane hasło

Udostępnij