Zespół Szkół Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego

Szczegóły Notatki

Informacje

Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku kształcona jest młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych na poziomie szkoły podstawowej i branżowej szkoły zawodowej, przygotowując ją do wyboru dalszej edukacyjnej drogi, wyboru właściwego zawodu oraz pracy zawodowej i godnego życia w społeczeństwie.
Nadrzędnym celem jest zapewnienie każdemu uczniowi, bez względu na jego umiejętności i możliwości, takich warunków rozwoju, które pozwolą mu jak najlepiej funkcjonować w otaczającym go świecie.

Za najważniejsze uważane jak najlepsze przygotowanie naszych uczniów do pracy oraz wychowanie ich na ludzi odpowiedzialnych, kulturalnych, dobrych, przestrzegających obowiązujące normy społeczne, szanujących innych ludzi.

Szkoła przyjmuje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną. Obejmujemy opieką dzieci, młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz deficytami percepcyjno-motorycznym , zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, uszkoodzeniami narząd ów ruchu, wzroku i słuchu, wadami postawy, problemami emocjonalnymi i wychowawczymi. Wszyscy uczniowie naszej szkoły objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną i posiadają Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

Kierunki:

  • cukiernik
  • pracownik pomocniczy gastronomii
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
  • pracownik pomocniczy mechanika
  • pracownik pomocniczy ślusarza

Adres szkoły: ul. Stefana Batorego 26, 80-251 Gdańsk

Company Overview
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę ​​stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniane hasło

Udostępnij