Informacje

Tak jak mówi placówka:

W roku szkolnym 1968/69 w Zasadniczej Szkole Specjalnej dla dziewcząt równolegle powołano Szkołę Podstawową Specjalną Nr13. Ze względu na mały nabór zajęcia były prowadzone tylko w klasach III, IV, V. W następnym roku dzieci ze szkoły podstawowej odeszły do innych placówek kształcenia specjalnego.

Od 1 września 1977 został wprowadzony nowy kierunek szkolenia zawodowego rękawicznik, o dwuletnim cyklu kształcenia. Nauka na tym kierunku opierała się na wypożyczonym ze Spółdzielni Inwalidów „Bałtyk” parku maszynowym.

Pierwszy wrzesień 1980 roku przyniósł nowe zmiany. Kierunek rękawicznik został zastąpiony szwaczem dzianin o trzyletnim toku nauczania. Wprowadzenie tego kierunku było możliwe dzięki wydatnej pomocy Gdańskich Zakładów Dziewiarskich „Fala”. Zakłady te wyposażyły powstałe w 1982 roku warsztaty szkolne przekazując nieodpłatnie lub po preferencyjnych cenach maszyny szwalnicze.

Do szkoły przychodziła kształcić się młodzież nie tylko niepełnosprawna umysłowo, ale również z różnymi  sprzężeniami. Skłoniło to władze oświatowe do powołania z dniem 1 września 1986 roku Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Zawodu o dwuletnim toku nauczania. Szkoła ta była związana organizacyjnie z istniejącą już Szkołą Zawodową Specjalną, dlatego od 1 września 1990 roku powołano Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych. Decyzją władz oświatowych z dniem 27 maja 1996 roku zmieniono nazwę na funkcjonującą do dziś:  Zespół Szkół Specjalnych nr 2 

Kolejne reformy oświaty przyniosły zmianę nazwy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Zawodowej na Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy (01.09.2002r.) oraz wydłużenie toku nauki z dwóch do trzech lat. Zmiany zachodziły również w szkole zawodowej. Zgodnie z oczekiwaniami rynku dostosowaliśmy kierunki kształcenia wprowadzając kolejno nowe zawody.

Kierunki:

  • PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII
  • PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ
  • OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH
  • OGRODNIK
  • FOTOGRAF

Adres szkoły: ul. Zgody II 6, 80-380 Gdańsk

Company Overview
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę ​​stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniane hasło

Udostępnij