CZYM SIĘ ZAJMUJE?

 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach
 • wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń
 • działania profilaktyczne (prewencyjne) w celu ograniczenia popełniania przestępstw i wykroczeń, a także wszelkim zachowaniom kryminogennym, współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami
 • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych obowiązujących w miejscach publicznych, a także związanych z działalnością publiczną
 • zarządzanie informacją kryminalną, prowadzenie baz danych Systemu Informacyjnego Schengen, DNA
 • współpraca z policjami innych państw, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej, realizacja zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisó
 • gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych
 • realizacja zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych
 • prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA)
 • nadzór nad strażami gminnymi/miejskimi oraz nad innymi specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami

JAKIE SĄ WYMAGANIA?

 • mieć polskie obywatelstwo.
 • mieć minimum średnie wykształcenie.
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 • korzystać w pełni z praw publicznych.
 • być zdrowym psychicznie i fizycznie.

JAKIE SĄ KORZYŚCI?

 • świadczenia socjalne
 • wcześniejsza emerytura
 • służba obywatelom, czyli pomoc innym

JAKIE SĄ ZAROBKI?

Praca w policji. Na start 3,9 tys. zł na rękę. Chyba, że masz mniej niż 26 lat - Money.pl

 

Poniżej prezentujemy klipy wideo, które dogłębnie przedstawiają pracę Policjanta!

 

 

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę ​​stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniane hasło