PRACA PSYCHOLOGA

CZYM SIĘ ZAJMUJE?

 • diagnoza psychologicznej
 • opiniowanie
 • orzekanie, o ile przepisy odrębne tak stanowią
 • psychoterapia
 • udzielaniem pomocy psychologicznej
 • prowadzeniu badań psychologicznych i rozwijaniu teorii w zakresie psychologii ogólnej i subdyscyplin (psychologii klinicznej
 • ogólna praca rozwojowa, wychowawcza, społeczna oraz psychologia pracy)
 • planowanie i przeprowadzanie testów w celu dokonania pomiarów psychicznych, fizycznych i innych cech, takich jak inteligencja, zdolności, umiejętności
 • interpretowanie i ocenianie wyników testów oraz udzielaniu porad,
 • analizowanie wpływu dziedziczności oraz czynników społecznych, zawodowych i innych na sposób myślenia i zachowanie
 • prowadzenie poradnictwa lub wywiadów i zajęć terapeutycznych z jednostkami i grupami (treningi interpersonalne itp.),
 • utrzymywanie kontaktów z członkami rodzin, władzami oświatowymi lub pracodawcami i zalecaniu możliwych rozwiązań problemów i postępowań,
 • studiowanie czynników psychologicznych i emocjonalnych lub zaburzeń osobowości oraz konsultowaniu się z odpowiednimi specjalistami,
 • opracowywanie programów szkoleń w zakresie problematyki psychologicznej,
 • prowadzenie szkoleń nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów niedostosowania społecznego, niepowodzeń szkolnych, narkomanii i innych zjawisk patologicznych w szkole,
 • prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej,
 • przygotowywanie naukowych referatów i raportów,
 • publikowanie wyników badań,
 • uczestniczenie w konferencjach i seminariach naukowych.

JAKIE SĄ WYMAGANIA?

„Psychologiem, zgodnie z w/w Ustawą, może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa,
 • odbyła podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa – stażystę. W trakcie podyplomowego stażu zawodowego psycholog uzyskuje ograniczone prawo wykonywania zawodu,
 • po odbyciu stażu uzyskała prawo wykonywania zawodu psychologa.”

JAKIE SĄ KORZYŚCI?

 • Pozwala dostrzec w doskonaleniu innych owoc swojej pracy
 • Oferuje elastyczne godziny                         
 • ciągła nauka na temat swojego zawodu i rozwój ogólny

JAKIE SĄ ZAROBKI?

„Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 3 830 PLN brutto. Co drugi psycholog otrzymuje pensję od 3 300 PLN do 4 700 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych psychologów zarabia poniżej 3 300 PLN brutto. Na zarobki powyżej 4 700 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych psychologów.”

 

Poniżej prezentujemy klipy wideo, które dogłębnie przedstawiają pracę Psychologa!

 

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę ​​stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniane hasło