PRACA SĘDZIEGO

CZYM SIĘ ZAJMUJE?

„Zadaniemsędziego jest wnikliwe zapoznawanie się z aktami danej sprawy, poznawanie zdań wszystkich stron biorących udział w procesie i analizowanie dowodów w rezultacie czego wydaje wyrok, opierając się na przepisach prawa. Sędzia jest funkcjonariuszem publicznym, sądzącym sprawy oraz wymierzającym sprawiedliwość.”

JAKIE SĄ WYMAGANIA?

„Podstawowym wymaganiem jest sprawiedliwość osądów. Warunkiem jest umiejętność nawiązania kontaktu i właściwego postępowania z ludźmi, gdyż to na podstawie ich zeznań podejmowany jest wyrok. Na sali rozpraw niejednokrotnie dochodzi do sytuacji konfliktowych, a sędzia musi zapanować nad sytuacją podejmując szybkie i zdecydowane decyzje. Wskazana jest duża odporność emocjonalna.

W wydawaniu wyroków przydatna jest zdolność empatii, która jednak nie może stanowić akceptacji niewłaściwego postępowania osądzanych. Konieczna jest wytrwałość i cierpliwość, gdyż niejednokrotnie dochodzenie do prawdy jest procesem długotrwałym. Sędzia nie może ulegać naciskom zewnętrznym.

Sędzia większość czasu pracy spędza, siedząc, dlatego poruszanie się na wózku nie zamyka drogi do wykonywania tego zawodu. Ze względu na charakter pracy ważny jest sprawny słuch i wzrok.”

JAKIE SĄ KORZYŚCI?

  • ważna funkcja w społeczeństwie
  • wysokie zarobki

JAKIE SĄ ZAROBKI?

„Ok. 8100 zł netto, podczas gdy pracownik sektora prywatnego nieco ponad 7000 zł netto. Serwis podaje, że medianą wynagrodzeń wśród sędziów jest kwota 8200 zł netto, czyli 11 600 zł brutto.”

Poniżej prezentujemy klipy wideo, które dogłębnie przedstawiają pracę Sędziego!

 

 

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę ​​stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniane hasło